Skip to main content

Välkommen till

P&M Inspiration AB

Välkommen

P&M Inspiration AB

Vi startade vår verksamhet 1986 och har en unik kunskap och erfarenhet av försäljning inom tunga fordon och maskiner samt komponenter till dessa. Ett annat specialist område är att utveckla försäljningen inom teknikkonsult bolag.

Vår affärsidé

"Att öka våra kunders resultat och lönsamhet genom sälj-/affärsmannaskapsträning och rekrytering."

Vår strategi

Är att samarbeta med lönsamma företag som redan arbetar professionellt med försäljning och kundkontakter där vår insats är att vidareutveckla företagets befintliga marknads- och försäljningsstrategier enbart fokuserat mot ökat resultat och lönsamhet.

Vår styrka

Är att driva förändringsprocesser i sälj-, service- och konsultorganisationer. P&M Inspirations arbetsmetodik resulterar i att vi löser de tre viktigaste problemen förknippade med sälj- och kundkontaktutbildningar:
  • Att konkret kunna mäta ett resultat i ökad effektivitet och lönsamhet.
  • Att insatsen inte blir den berömda pärmen i bokhyllan, utan att strategin och kunskapen lever kvar och vidareutvecklas i organisationen ett antal år efter avslutad träning.
  • Att visa respekt för medarbetarnas erfarenhet och enbart tillföra kompetens som leder tilll att effektiviteten och lönsamheten ökar.
Om oss

Vad kan vi hjälpa Er med?

Säljträning

Tröttnat på att inte kunna mäta och se konkreta resultat efter genomförd säljutbildning?

Vår säljträning utgår alltid från en vidareutveckling av företagets befintliga försäljningsstrategi fokuserad mot ökat resultat och lönsamhet.

Affärsmannaskap

Finns det en dold resurs i er organisation som ytterligare förstärker företagets merförsäljning?

Affärsmannaskap syftar till att inventera vilka eller vilken personalkategori, förutom den traditionella säljorganisationen, som är mest lämpad att vidareutveckla för att öka företagets resultat och lönsamhet genom merförsäljning hos befintliga kunder.

Rekrytering

Det finns många fallgropar i samband med rekrytering av Säljare och med tanke på deras funktion och pay-off tid, är det viktigt att beslutsunderlaget är komplett.

Vi på P&M Inspiration hjälper dig att skapa trygghet, säkerhet och lönsamhet i er rekrytering. Vi har lång erfarenhet inom sälj- och marknadsbefattningar och har därför fokuserat oss på rekrytering inom dessa områden.

Coachning

Individuell coachning av säljare i skarpa situationer.

Har ni säljare som inte når sina mål och vill veta varför och vilka förbättringar som krävs i deras agerande för att de skall lyckas.

Vi genomför en eller två dagars gemensamma kundbesök där ni väljer ut vilka företag som skall besökas. Detta resulterar i ett individuellt träningsprogram för respektive säljare som ni sedan ansvarar för att implementera.

Referenser


P&M Inspiration har genom åren samarbetat med ett stort antal företag, både gällande sälj- och affärsmannaskapsträning samt rekrytering. Här följer ett urval av dessa företag.

Referenser

Kontaktinformation

P&M Inspiration

Knaståsvägen 109
439 93 Onsala


  • Per Bergström (VD)
    per.bergstrom@pminspiration.se
Kontaktinfo

Kontakta oss


Ärende
Kontaktformulär